Лекция на факультете Филологии Университета Комплутенсе в Мадриде.